This program page is also available in the following languages:

English | العربية 中文 | Español | Français | Deutsch | Polskie | русский

Program Train USA organizacji Cultural Vistas umożliwia studentom i młodym profesjonalistom odbycie staży zawodowych w Stanach Zjednoczonych. Zarówno studenci, jak i niedawni absolwenci mogą uczestniczyć w programach w dziedzinach, w których się specjalizują, w branżach takich jak biznes, inżynieria, informatyka, projektowanie, hotelarstwo i wielu innych. W ubiegłym roku organizacja Cultural Vistas pomogła ponad 4,600 osobom z ponad 100 państw w odbyciu szkolenia zawodowego w USA w ramach programu Train USA, co dało im szansę na zdobycie ważnych umiejętności zawodowych i językowych, a także na rozwój osobisty w międzynarodowym środowisku.

Participant on computer

Czym jest wiza J-1?

Międzynarodowi studenci oraz młodzi profesjonaliści, którzy chcą odbyć staż w USA, muszą dysponować wizą J-1. J-1 Exchange Visitor Program jest programem dyplomacji publicznej zarządzanym przez U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs, umożliwiającym studentom oraz osobom na początku kariery zawodowej odbycie stażów związanych z ich ścieżką zawodową, poznanie kultury oraz życia codziennego w Stanach Zjednoczonych, zbudowanie osobistych kontaktów z amerykańskimi obywatelami i społecznościami oraz dzielenie się tymi doświadczeniami i umiejętnościami ze współobywatelami po powrocie do kraju.

U.S. Department of State oficjalnie wyznaczył organizację Cultural Vistas jako “Exchange Visitor Program Sponsor” na potrzeby wizy J-1. Organizacja Cultural Vistas została upoważniona do kierowania programami stażów i praktyk odbywanych w ramach wizy J-1 bezpośrednio przez rząd USA, co oznacza, że pomagamy przy organizowaniu wymian, zarządzamy procesem ubiegania się o wizę, oferujemy wsparcie na terenie kraju oraz wskazówki dla uczestników programu.

Ważna informacja: wszyscy potencjalni uczestnicy programu planujący udział w stażu w USA muszą ubiegać się o wizę J-1. O wizę J-1 można ubiegać się dopiero po otrzymaniu dokumentu “Certificate of Eligibility” (formularz DS-2019), który może zostać wystawiony jedynie przez oficjalnie wyznaczonego Exchange Visitor Program Sponsor, jakim jest organizacja Cultural Vistas.

Celem J-1 Exchange Visitor Program jest promowanie wzajemnego zrozumienia między mieszkańcami Stanów Zjednoczonych i osobami z innych krajów poprzez wymiany edukacyjne i kulturowe. Uczestnicząc w programie stażowym zgodnym z kierunkiem Twoich studiów lub w ramach obecnie wykonywanego zawodu, możesz nie tylko rozwijać kompetencje zawodowe, ale również doświadczyć osobiście życia i kultury USA.

Jak działa program Train USA?

Program Train USA organizacji Cultural Vistas oferuje wsparcie w dwóch kategoriach wizy J-1:

J-1 Intern (Stażysta):
Aktualnie studiujesz na uczelni wyższej poza USA lub rozpoczniesz swój staż w ciągu 12 miesięcy od dnia ukończenia studiów. Długość stażu odbywanego w USA może wynosić od 3 tygodni do 12 miesięcy.

J-1 Trainee (Praktykant):
Pracowałeś co najmniej rok w danym zawodzie poza USA i posiadasz już dyplom uczelni wyższej, lub pracowałeś już co najmniej pięć lat w danym zawodzie poza USA i nie masz dyplomu. Długość praktyk odbywanych w USA może wynosić od 3 tygodni do 18 miesięcy.

Proces składania zgłoszeń:

Pierwszym krokiem w tym procesie jest znalezienie miejsca na staż w firmie przyjmującej na terenie USA. Po uzgodnieniu z firmą przyjmującą czasu trwania stażu, jego zakresu merytorycznego oraz wynagrodzenia, możesz złożyć wniosek w ramach programu Train USA. Pamiętaj, że organizacja Cultural Vistas nie zajmuje się znajdowaniem miejsc na staże w ramach programu Train USA.

Po przesłaniu przez Ciebie prośby o wniosek online, przedstawiciel organizacji Cultural Vistas udzieli Ci dostępu do formularza online. Możesz wówczas załączyć wszystkie odpowiednie dokumenty, takie jak zestawienia ocen z uczelni, potwierdzenie znajomości języka angielskiego oraz informacje dotyczące firmy przyjmującej w USA.

Zespół programu Train USA poinformuje zarówno Ciebie, jak i Twoją firmę przyjmującą o niezbędnych dokumentach i opłatach. Po otrzymaniu tych dokumentów i opłat, organizacja Cultural Vistas przeprowadzi formalną ocenę wniosków, aby upewnić się, że staż będzie korzystny zarówno dla Ciebie, jak i dla firmy przyjmującej, a także, że staż spełnia wymogi wizy J-1.

Po zatwierdzeniu programu, Cultural Vistas Inc. wystawi niezbędne dokumenty wizowe (w tym formularz DS-2019). Te dokumenty zostaną wysłane do Ciebie przesyłką priorytetową i wówczas będziesz mógł umówić i odbyć rozmowę w sprawie wizy w konsulacie lub ambasadzie USA. Ostateczna decyzja o przyznaniu wizy leży w gestii amerykańskiego konsulatu lub ambasady USA.

Każdy uczestnik otrzyma pakiet wprowadzający zawierający informacje dotyczące składania wniosku wizowego, zasad programu oraz związanych z nim oczekiwań, a także przydatne informacje i wskazówki dotyczące życia w USA. Cultural Vistas organizuje również szereg dodatkowych atrakcji i wydarzeń kulturowych. Wiza J-1 umożliwia dodatkowo maks. 30-dniowy pobyt w USA przed rozpoczęciem lub po zakończeni stażu, dzięki czemu będziesz miał możliwość podróżowania i zwiedzenia różnych stron kraju.

Twój indywidualny plan szkoleniowy:

Każdy program jest inny! Organizacja Cultural Vistas współpracuje ze studentami i młodymi profesjonalistami reprezentującymi szeroki zakres kierunków, jak również z amerykańskimi firmami działającymi w prawie każdej branży. Cultural Vistas współpracuje ściśle z Twoją firmą przyjmującą, aby opracować Twój indywidualny plan szkoleniowy. Uczestnicy programu organizacji Cultural Vistas odbywają staże w małych, średnich i dużych firmach w niemal każdym stanie USA.

Opłaty za program:

Opłaty za program zależą od długości stażu oraz statusu studenta.

Na przykład: student odbywający 3-miesięczny staż w USA w ramach programu Train USA wnosiłby opłatę programową w wysokości 775 $, opłatę za ubezpieczenie w wysokości 165 $ ($55 x 3 miesiące) i opłatę SEVIS w wysokości 180 $ = łączna wysokość opłat 1 120 $ na rzecz organizacji Cultural Vistas.

Podczas gdy wniosek o wsparcie w procesie wizowym będzie rozpatrywany w naszych amerykańskich biurach w Nowym Jorku i/lub Waszyngtonie, europejskie biuro Cultural Vistas z siedzibą w Berlinie z przyjemnością przeprowadzi Cię przez pierwsze kroki i odpowie na wszystkie Twoje pytania w trakcie całej procedury (info@culturalvistas.eu).

W jaki sposób mogę złożyć wniosek?

Programem Train USA zarządza nasza centrala w USA, Cultural Vistas, Inc. Aby złożyć wniosek, odwiedź https://culturalvistas.org/programs/us/j-1-internships-training.  Zanim złożysz wniosek, przeczytaj dokładnie szczegółowo opisane wymagania kwalifikacyjne dla firm przyjmujących oraz uczestników, które znajdziesz na stronie głównej.